Risicobalans

Risicobalans adviseert en begeleid ondernemers bij de aanpak van bedrijfscontinuïteit bedreigende risico’s . De integrale risico aanpak zorgt bij u voor de juiste “RISICOBALANS”.

Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Genezen kunnen we; het verzuim is in de afgelopen 25 jaar gehalveerd. Maar hoe zit het met ‘het voorkomen van’, hoe gaan we om met preventie? Preventie, het voorkómen van ziekte en het beschermen en bevorderen van de gezondheid, staat volop in de belangstelling. Dat is niet verwonderlijk want er valt een hoop geld mee te besparen en te verdienen. Los daarvan is het niet vrijblijvend. Wettelijk zijn er een aantal zaken vastgelegd die uitval zoveel mogelijk moeten voorkomen.

Goed werkgeverschap

De Arbo Wet

RI&E

De preventiemedewerker

Deskundige bijstand

Preventief medisch onderzoek

Bedrijfshulpverlening

De arbocatalogus

STECR Richtlijnen