Risicobalans

Risicobalans adviseert en begeleidt ondernemers bij de aanpak van bedrijfscontinuïteit bedreigende risico’s . De integrale risico aanpak zorgt bij u voor de juiste “RISICOBALANS”.

Aansprakelijkheid

Ook u heeft het waarschijnlijk wel eens meegemaakt. Plotseling komt er een telefoontje, mail of brief waarin u aansprakelijk wordt gesteld. De meeste mensen vinden dit niet prettig. Hierna worden er diverse acties uitgezet om te kijken wat er te redden valt. De schade die kan ontstaan betreft:

  • Imagoschade
  • Materiele schade
  • Vermogensschade

Vragen die in dergelijke situaties worden gesteld zijn:

  • Hoe heeft dit kunnen gebeuren?
  • Waarom overkomt dit mij?
  • Welke impact heeft dit voor mijn bedrijf?
  • Hoe red ik mijn relatie?
  • Hoe kan ik de schade beperken?
  • Ben ik hiervoor verzekerd?
  • Had dit voorkomen kunnen worden?

Welke vormen van aansprakelijkheid komen we tegen?

Onze dienstverlening helpt u antwoord te krijgen op al deze vragen. Door onze aanpak krijgt u meer grip op dit risico. Ook wij kunnen niet voorkomen dat u ooit wordt aangesproken. Wel zorgen wij voor de juiste balans tussen preventie, schadebegeleiding en het calamiteitenplan. Wij hebben hier een risicomanagementtraject voor ontwikkeld. Wilt u hier gebruik van maken bel of mail gerust voor een afspraak. (06) 48 22 96 08, info@risicobalans.nl