Risicobalans

Risicobalans adviseert en begeleidt ondernemers bij de aanpak van bedrijfscontinuïteit bedreigende risico’s . De integrale risico aanpak zorgt bij u voor de juiste “RISICOBALANS”.

Persoonlijke en kwalitatieve aansprakelijkheid

De belangrijkste verbintenis tot schadevergoeding op grond van de wet is die uit onrechtmatige daad. Deze plicht tot schadevergoeding uit onrechtmatige daad heeft niet alleen betrekking op de schade die men door zijn eigen handelen of nalaten veroorzaakt, maar ook op de schade veroorzaakt door personen of zaken waarvoor men aansprakelijk of verantwoordelijk is. Zo kan in een aantal gevallen aansprakelijkheid bestaan voor schade veroorzaakt door een onrechtmatige daad van een ander tot wie men in een bepaalde hoedanigheid staat of door zaken (bijvoorbeeld een dier waarvan men bezitter of bedrijfsmatige gebruiker is). In dit laatste geval spreken we van een kwalitatieve aansprakelijkheid.

De kwalitatieve aansprakelijkheid ontstaat dus niet omdat de aansprakelijk gestelde zélf een onrechtmatige daad heeft begaan, maar men wordt aansprakelijk omdat men met betrekking tot de schadeveroorzakende persoon of zaak in een bepaalde kwaliteit of hoedanigheid staat. In dit hoofdstuk behandelen we die vormen van aansprakelijkheid waarmee ondernemers te maken kunnen krijgen.