Risicobalans

Risicobalans adviseert en begeleidt ondernemers bij de aanpak van bedrijfscontinuïteit bedreigende risico’s . De integrale risico aanpak zorgt bij u voor de juiste “RISICOBALANS”.

Werkwijze

De werkwijze van risicobalans is er op gericht om de beheersing van de risico’s in uw bedrijf te optimaliseren. Mijn adviezen en het hieraan gekoppelde implementatietraject zorgen hiervoor. Ik breng voor u het risicolandschap van uw onderneming in kaart en stem met u af welke risicohouding van toepassing is. Na een zorgvuldige inventarisatie wordt gekeken welke beheersmaatregelen er al zijn genomen en welke nieuwe maatregelen er kunnen worden ingezet om onderkende risico’s te vermijden of te verminderen. Afhankelijk van uw risico acceptatie kan ik u begeleiden risico over te dragen aan derden. Deze manier van aanpak helpt u de continuïteit bedreigende risico’s in kaart te brengen en te beheersen.

In dit traject werk ik samen met de verschillende serviceproviders binnen en buiten uw bedrijf. Door de juiste afstemming kunnen bedrijfsprocessen worden verbetert en risico’s beter worden beheerst. Hiermee sorteert u beter voor op ontwikkelingen in de markt en de veranderingen in de wetgeving.