Risicobalans

Risicobalans adviseert en begeleidt ondernemers bij de aanpak van bedrijfscontinuïteit bedreigende risico’s . De integrale risico aanpak zorgt bij u voor de juiste “RISICOBALANS”.

Werkkapitaal managen

Wij adviseren bedrijven zich goed voorbereiden op eventuele tegenslagen. Niet in paniek om je heen slaan, maar ook niet de kop in het zand steken. Veel winst valt te behalen op lange termijn maatregelen.
Langetermijnaanpak
Ons advies is om een langetermijnvisie te ontwikkelen en deze te verankeren binnen het bedrijf. Het gevaar dreigt dat mensen zich laten leiden door de waan van de dag. Plotselinge gebeurtenissen kunnen een grote weerslag hebben op de bedrijfskredieten. Betalingstermijnen van afnemers en klanten nemen toe. Het werkkapitaalbeslag is erg gevoelig voor perioden van laagconjunctuur. Bovendien kunnen de voorraadtermijnen ook onder druk komen te staan.
De liquiditeitspositie van bedrijven is van levensbelang voor de vitaliteit en continuïteit van de onderneming. Daarom is werkkapitaalbeheer belangrijk wanneer klanten later betalen, voorraden toenemen en toeleveranciers hun betalingstermijnen aanscherpen. Met verbetering van het werkkapitaal kan financiële ruimte worden gecreëerd.
Inventarisatie en implementatie

  • Breng de ‘cash conversion cycle’ in beeld;
  • Maak binnen de afspraken optimaal gebruik van de betalingstermijnen van leveranciers en heronderhandel zo mogelijk over langere betalingstermijnen;
  • Verbeter het voorraadbeheer door een betere afstemming tussen de afdelingen Inkoop en Verkoop en door onderscheid te maken naar omloopsnelheid of marge;
  • Verbeter het factureringsproces; factureer zo snel mogelijk.

Cash conversion cycle

Cash_conversion

Ondersteuning
Mocht u behoefte hebben aan een adviseur die u meeneemt in de verbeteringen die er te halen zijn op dit gebied kunt u hiervoor mijn expertise inschakelen. Samen met u maken wij een plan van aanpak. Daarnaast begeleiden wij u om alle belangrijke stappen te implementeren. Afhankelijk van uw behoefte is het ook mogelijk dit proces te evalueren en bij te sturen.