Risicobalans

Risicobalans adviseert en begeleid ondernemers bij de aanpak van bedrijfscontinuïteit bedreigende risico’s . De integrale risico aanpak zorgt bij u voor de juiste “RISICOBALANS”.

Verzekeringsoplossingen

Vanaf 1996 bestaat de ziekteverzuimverzekering (dit wordt ook wel een ziekengeldverzekering genoemd). Hiermee kunnen werkgevers het risico van loondoorbetaling bij ziekte verzekeren. De werkgever kan hiermee een deel van de verzuimkosten vergoed krijgen. Niet alle verzuimkosten zijn hiermee verzekerd, omdat het begrip ‘verzuimkosten’ veel ruimer is dan alleen de loondoorbetaling bij ziekte. Vaak wordt een onderverdeling gemaakt in directe verzuimkosten en indirecte verzuimkosten. Directe verzuimkosten hebben te maken met de loonschade. Indirecte verzuimkosten zijn de kosten die er zijdelings mee te maken hebben. Denk hierbij aan overwerkkosten, kwaliteitsverlies, de extra uren die een leidinggevende aan tijd kwijt is voor de begeleiding, enzovoort. Op de ziekteverzuimverzekering kan alleen de loonschade worden verzekerd, eventueel aangevuld met werkgeverslasten voor de over het loon te betalen premies sociale verzekeringen, enzovoort (waarmee toch enigszins in beperkte mate indirecte kosten verzekerd kunnen worden).