Risicobalans

Risicobalans adviseert en begeleid ondernemers bij de aanpak van bedrijfscontinuïteit bedreigende risico’s . De integrale risico aanpak zorgt bij u voor de juiste “RISICOBALANS”.

Cao / Arbeidsovereenkomst

Afhankelijk in welke branche u werkzaam bent is er mogelijk een cao van toepassing. In de cao zijn aanvullende afspraken gemaakt waar werkgever en werknemer zich aan moeten houden. Naast de Cao kunnen werknemer en werkgever ook aanvullende afspraken maken in de arbeidsovereenkomst.

Belangrijk is dat aanvullende afspraken die worden gemaakt niet in strijd zijn met de dwingende wettelijke bepalingen.

Verschillende cao overeenkomsten

  • Metaal en Techniek
  • Tuinbouw
  • Bouw
  • Transport