Personeelsrisico

Een belangrijk personeelsrisico is ziekteverzuim
Het ziekteverzuim in Nederland is in de afgelopen decennia sterk gedaald. In 1990 lag dit volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) nog op 8%, in 2000 was het 5,6% en in 2004 was het verzuimpercentage gedaald naar 4,3%. Sindsdien is het ziekteverzuimpercentage volgens het CBS in Nederland nagenoeg stabiel. Nu is ziekte nog geen ziekteverzuim. Verzuim ontstaat pas als ziekte ongeschiktheid voor werk tot gevolg heeft. Pas in een dergelijk geval ontstaat er recht op loondoorbetaling bij ziekte.

Langetermijnaanpak
Wij adviseren bedrijven zich goed voorbereiden op eventuele tegenslagen. Veel winst valt te behalen op lange termijn maatregelen. Wij adviseren u om een langetermijnvisie te ontwikkelen en deze te verankeren binnen uw bedrijf. Het gevaar dreigt, dat mensen zich laten leiden door de waan van de dag. Jarenlange gewoontes en gebruiken kunnen een bedrijf veel geld kosten of opleveren. Medewerkers die plotseling uitvallen kunnen er voor zorgen dat u gemaakte afspraken met uw klanten niet kan nakomen. Door het verbeteren van uw personeelsrisico neemt de productiviteit toe en de personeelskosten af.

Inventarisatie

  • Breng uw personeelsbeleid in kaart
  • Breng de oorzaken van disfunctioneren van het personeel in kaart
  • Breng de veranderende wetgeving in kaart

Risicoanalyse

  • Past het huidige personeelsbeleid nog bij uw bedrijf?
  • Is de huidige aanpak van disfunctionerend personeel effectief?
  • Welke kansen biedt de veranderende wetgeving u?

Adviesrapportage

Wij maken voor u een overzichtelijke rapportage naar aanleiding van het op te stellen risicoregister. In deze rapportage worden de kansen en bedreigingen benoemd en er worden voorstellen gedaan hoe deze kunnen worden aangepakt. U kunt ons natuurlijk ook vragen de implementatie te begeleiden.

Disfunctioneren van personeel

Vlinderdas personeel 3.0

Ondersteuning

Mocht u behoefte hebben aan een adviseur die u meeneemt in de verbeteringen die er te halen zijn op dit gebied kunt u hiervoor mijn expertise inschakelen. Samen met u maken wij een plan van aanpak. Daarnaast begeleiden wij u om alle belangrijke stappen te implementeren. Afhankelijk van uw behoefte is het ook mogelijk dit proces te evalueren en bij te sturen.